Rynek Główny w Krakowie

Kraków jest często celem wycieczek szkolnych, czemu właściwie nikt nie powinien się dziwić. Stolica Małopolski to nie tylko malownicze miasto, ale także duża część historii Polski, ponieważ to właśnie w tym miejscu była siedziba królów polskich. To tutaj celebrowało się najważniejsze wydarzenia w ojczyźnie.

Rynek Główny w Krakowie

Piękno Rynku Głównego w Krakowie

Rynek Główny w Krakowie pełni kilka funkcji, jest najważniejszą przestrzenią publiczną miasta. W średniowiecznej Europie był to największy rynek. W dzisiejszych czasach również skupia się wokół niego to co najbardziej rozpoznawalne, najpiękniejsze i najbardziej urzekające. Granice głównego placu Krakowa zostały wyznaczone na podstawie prawa magdeburskiego w 1257 roku. Przecinały one najważniejsze ówcześnie szlaki handlowe. Obecna nazwa Rynku Głównego została nadana dopiero u schyłku XIX wieku. Elementem charakterystycznym dla średniowiecznych miast było stawianie na zachowanie układu szachownicowego. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest ulica Grodzka musiała mieć zachowaną postać ukośną i nieco rozszerzoną. Odstąpienie od zasady symetryczności w niektórych przypadkach można dostrzec z uwagi na zlokalizowanie w pobliżu kościołów.

Krakowski Rynek Główny na liście UNESCO

Ogromnym wyróżnieniem dla Krakowa było wpisanie tamtejszego Rynku Głównego na listę UNESCO, co miało miejsce w 1978 roku. Niezależnie od rzeczywistego usytuowania zabytku cały plan obiektu wyróżnia się prostotą i funkcjonalnością na odpowiednim poziomie. Rynek Główny był i jest nowoczesnym centrum miasta, które w pełni zaspokaja wszystkie potrzeby mieszkańców i przejezdnych. To właśnie tam funkcjonują przecież Sukiennice, znajduje się siedziba władz miasta. Rynek został bardzo szybko zabudowany, handlowano właściwie wszystkim, jednak w XIX wieku ówczesne władze miasta zadecydowały o rozpoczęciu akcji porządkowania Krakowa. W ramach akcji zburzono więc kramy, przybudówki przy Sukiennicach i przebudowano cały gmach. Podobnie jak w poprzednich wiekach, tak i w obecnych Rynek Główny stanowi ośrodek życia społecznego i politycznego.