Korzyści i zagrożenia w sztucznej inteligencji

Szybki rozwój sztucznej inteligencji napawa wiele osób strachem, w końcu to co nie jest do końca poznane wiąże się z obawami. Warto zatem zapoznać się zarówno z zagrożeniami, jak i szansami, które wynikają dla społeczeństwa w wielu aspektach życia codziennego. Znany jest pewien eksperyment badacza naukowego – Alana Turinga, który stworzył specjalny test umożliwiający sprawdzenie, czy maszyny mogą samodzielnie myśleć. W tym celu przeprowadzono dialog pisemny z maszyną i człowiekiem. Pomyślne przejście testu zanotowano dopiero w 2014 roku, wówczas zaczęto analizować ewentualne szanse i zagrożenia związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.

Korzyści i zagrożenia w sztucznej inteligencji

Zagrożenia w sztucznej inteligencji

Niewątpliwie zagrożenia w sztucznej inteligencji mogą mieć różne podłoże, jednak największym jest zdecydowanie obawa przed całkowitym wykluczeniem działań samego człowieka. Mogłoby wtedy dochodzić do sytuacji, w których pracodawcy zwalnialiby swoich pracowników i likwidowali ich stanowiska. Zdaniem naukowców jest to teza nie poparta żadnymi dowodami, ich zdaniem jeszcze przez długi czas takie zagrożenia w sztucznej inteligencji nie staną się rzeczywistością. Nie dojdzie do całkowitego przejęcia pracy ludzkiej przez mechanizmy sztucznej inteligencji. Jej głównym celem jest jedynie wspieranie i możliwe przyspieszanie wykonywanych przez ludzi zadań, ewentualnie ich modyfikację. Kolejnym powodem do obaw może być ryzyko wycieku wrażliwych danych, które sztuczna inteligencja gromadzi w ramach działania w maszynach i biznesie. Tutaj również pojawia się głos rozsądku, który uspokaja, iż wszelkie systemy AI są wyposażone w profesjonalne zabezpieczenia. Nawet w przypadku podjęcia próby włamań, tacy przestępcy są namierzani, a nielegalny proceder zwalczany poprzez wzmocnienie zabezpieczeń i algorytmów. Śmiało można zatem stwierdzić, iż powyższe zagrożenia w sztucznej inteligencji nie pojawią się w najbliższej przyszłości.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania sztucznej inteligencji?

Sztuczną inteligencję wdrożono w każdej dziedzinie życia społecznego i powinno się mieć świadomość korzyści, które z tego wynikają. Przykładami są na przykład urządzenia i maszyny medyczne, których wykorzystywanie pozwala na szybszą i dokładniejszą diagnozę ciężkich chorób. Stosuje się je ponadto w przeprowadzaniu zabiegów ratujących życie po wypadkach, urazach, czy nagle pojawiających się schorzeń. W świetle szans, które dają te mechanizmy człowiekowi, ewentualne przyszłe zagrożenia w sztucznej inteligencji są nieistotne. Kolejną korzyścią jest wsparcie na wielu polach rozwoju biznesu, na przykład wspierając pracę ludzi poprzez korzystanie z maszyn. Nie można poza tym zapominać, że wpływ AI zauważa się również w szybciej wykonywanych obliczeniach. Przy tym są one o wiele dokładniejsze i rzadko kiedy wkradają się do nich błędy. Za przepływ wszystkich informacji między neuronami odpowiadają właściwie dobrane algorytmy, które pobierają niezbędne dane z baz. Wszystko to sprawia, że sztuczna inteligencja pełni ważną funkcję w codziennie wykonywanych czynnościach.