Nowe perspektywy dla eksporterów – Korea Południowa

Nowe perspektywy dla eksporterów – Korea Południowa

 

 

Rynki wschodnie posiadają specyficzne warunki dla handlu. Konsumenci przy podejmowaniu decyzji zakupowych kierują się zdecydowanie odmiennymi preferencjami niż te, które są znane w krajach europejskich. Produkt sprzedawany w Korei Południowej musi uwzględniać lokalną specyfikę i dopasować się do oczekiwań Koreańczyków. Jak je poznać?

 

Doradztwo biznesowe i konsulting – Korea Południowa

Rzetelna analiza informacji o wybranym rynku konsumenckim jest kluczem do sukcesu w eksporcie towarów. Pomoc specjalistów oferujących usługi w zakresie konsultingu pod kątem handlu w Korei Południowej to przede wszystkim ekspercka wiedza i znajomość powiązań gospodarczych.

Firma zbiera i analizuje dane o rynkach wschodzących i bardziej rozwiniętych na obszarze od Egiptu po Japonię. Eksperci doskonale znają lokalne powiązania biznesowe. Dodatkowo uwzględniają nakładające się na gospodarkę uwarunkowania polityczne, kulturowe i społeczne.

Do pozyskiwania informacji stosuje się standardy akademickie, które zostały zmodyfikowane kierunkowo na potrzeby usług doradztwa gospodarczego. Analizy pozwalają nie tylko pogłębić wiedzę o wybranym segmencie rynku, ale przede wszystkim zmniejszyć ryzyko i wzmocnić pozycję klientów na tle istniejącej konkurencji.

 

Konsulting – Korea Południowa i inne rynki wschodnie obejmuje zagadnienia:

  • Strategia wejścia na rynek B2B i B2C,
  • Analiza ryzyka politycznego i gospodarczego,
  • Profesjonalne badania konkurencji i otoczenia biznesowego,
  • Kompetencje do prowadzenia biznesu międzynarodowego (tłumaczenia, szkolenia, HR).

 

Obrót handlowy Polska – Korea Południowa

Korea Południowa to rynek ponad 51,4 mln konsumentów (w 2018 r.). W samym Seulu mieszka około 10 mln Koreańczyków. Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje Umowa o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Republiką Korei. Zapisy przewidują stopniowe zniesienie barier taryfowych i wzajemne zwiększenie dostępu do rynków. W tym celu zniesiono większość ceł na towary z UE. Docelowo zgodnie z harmonogramem FTA taryfy celne w handlu pomiędzy Polską a Koreą Południową redukuje się do 0 proc. w 2020 r.

Obroty towarowe między Polską i Republiką Korei dynamicznie rosną. W 2018 r. eksport do Korei zwiększył się o ponad 13 proc. Rok 2019 przyniósł dalszy wzrost o ponad 15 proc. Jeszcze dynamiczniej zwiększa się import. Stworzone zostały zatem doskonałe warunki do współpracy i handlu. Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na konsulting korea południowa.

Nowe perspektywy dla eksporterów – Korea Południowa 

Co kupują Koreańczycy?

Poznanie preferencji zakupowych Koreańczyków pozwoli na zmniejszenie deficytu polskiej wymiany z Koreą. Polskie firmy sprzedają głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego (39 proc.). Według raportu z 2019 r. na wysokich pozycjach towarów z Polski znalazły się perły, kamienie i metale szlachetne, biżuteria i monety, sztućce, przybory i wyroby z miedzi. Wysoko lokują się reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia. Szczegółowe informacje oraz analizy obejmują aktualne dane dla wszystkich sektorów gospodarki w ramach usługi konsulting Korea Południowa.