Odliczenie kosztów paliwa w firmie.

Odliczenie kosztów paliwa w firmie zależy od tego, w jaki sposób dane auto jest użytkowane. Samochód może mieć różny status. Należy, bowiem zaznaczyć, że pojazd może być wykorzystywany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, może być także tylko samochodem prywatnym, bądź środkiem trwałym w pełni wykorzystywanym na użytek przedsiębiorstwa. Koszty eksploatacji pojazdu w firmie zależą, więc od tego, jaki status pełni w działalności gospodarczej dane auto. Paliwo jest jednym z wydatków eksploatacyjnych, dlatego też koszty paliwa rozliczane są w zależności od sposobu użytkowania auta.

Rozliczenie kosztów paliwa a status samochodu.

W przypadku samochodów prywatnych, które wykorzystywane są w działalności gospodarczej i które nie są ujęte w środkach trwałych wydatki na paliwo mogą zostać zaliczone w koszty wyłącznie do 20% wysokości. Jeżeli samochód wykorzystywany jest zarówno służbowo, jak i prywatnie to wydatki na paliwo mogą stanowić 75% wysokości faktury. W sytuacji, w której pojazd używany jest tylko na potrzeby firmy wszystkie wydatki związane z eksploatacją auta mogą zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodu jednak musi być wówczas prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

Jak wygląda odliczenie VAT od paliwa?

Dostępne są tu dwie opcje. Pierwsza to odliczenie podatku VAT od paliwa w 100%, druga to odliczenie podatku VAT w 50%. 100% odliczenia przysługuje posiadaczom aut służbowych, którzy złożyli deklaracje VAT-26 i prowadzą wymagane prawem ewidencje. 50% odliczenia to natomiast opcja dla osób, które korzystają samochodów służbowych do celów prywatnych oraz dla właścicieli aut prywatnych, którzy swój pojazd wykorzystują do celów służbowych. Należy również dodać, że w takim przypadku do odliczenia podatku VAT bierze się pod uwagę wartość paliwa z faktury, a nie procent, który został zaliczony w koszty.

Odliczenie kosztów paliwa w firmie.

Jeżeli danej firmie przysługuje 100% odliczenia paliwa to do kosztów prowadzenia działalności zalicza się kwotę netto faktury, a w deklaracji VAT odlicza się 100% podatku VAT. W przypadku kosztów rozliczanych w 75% (lub 20%) w deklaracji VAT rozlicza się 50% podatku VAT, natomiast pozostałe 50% należy dodać do kwoty netto faktury i właśnie od tej kwoty odliczyć koszty podatkowe w wysokości 75% (analogicznie 20%).