Kluczowe kompetencje w profilu europejskiego pracownika.

Żyjemy w czasach, w których coraz częściej możemy uczestniczyć w rekrutacji online oraz podejmować pracę w systemie zdalnym. W przypadku wielu zawodów nie ogranicza nas miejsce wykonywania pracy, a swoje usługi możemy świadczyć niezależnie od danego terytorium. Obecnie wielu Polaków poszukuje zatrudnienia na wspólnotowym rynku. Jakie zatem kluczowe kompetencje należy posiadać, aby znaleźć dobrą pracę w Unii Europejskiej?

Kluczowe kompetencje – co to takiego?

Za kluczowe kompetencje uznaje się kompetencje ogólne, które mimo tego, iż nie odnoszą się do wiedzy z konkretnych branż to są niezwykle istotne. Ich posiadanie jest tak ważne, ponieważ dzięki nim pracownik jest w stanie naprawdę efektywnie realizować postawione przed nim zadania. Kompetencje kluczowe to zbiór postaw, wiedzy i umiejętności, których rozwój u poszczególnych ludzi ma wpływ na to, że dzięki nim są oni w stanie budować konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę opartą na wiedzy. Wszystko to ma nierozerwalny związek z tak zwaną strategia uczenia się przez całe życie, która mówi o tym, że nauka nie powinna kończyć się na szkole. W trakcie całego swojego życia, niezależnie od naszego wieku powinniśmy starać się o to, aby nabywać nowe umiejętności i kompetencje. Wówczas będziemy mogli dokonywać naprawdę świadomych wyborów.

Kluczowe kompetencje w profilu europejskiego pracownika.

Podstawowe rodzaje kluczowych kompetencji

Do bardzo ważnych kluczowych kompetencji zaliczamy np.: umiejętność rozumienia, wyszukiwania, gromadzenia i tworzenia informacji, wielojęzyczność, (która oprócz dobrej znajomości języków obcych obejmuje również znajomość kultury danego kraju) oraz przedsiębiorczość. Niezwykle istotne w dzisiejszych czasach są także kompetencje matematyczne i cyfrowe. Znajomość podstawowych miar i struktur, logiczne weryfikowanie hipotez czy skuteczne korzystanie z nowoczesnych technologii bez wątpienia bardzo przedają się w codziennym życiu. Nie powinniśmy zapominać również o rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich oraz o wzmacnianiu kompetencji w zakresie twórczości i życia kulturalnego.