Krakowski rynek pracy

W Krakowie funkcjonuje Obserwatorium Rynku Pracy, obecnie trwa już szósta edycja tej inicjatywy. Dzięki prowadzonym statystykom mieszkańcy i osoby przeprowadzające się do Krakowa mogą poznać oczekiwania pracodawców wobec kandydatów. Ponadto pozyskiwanie są dane o najczęściej podejmowanych decyzjach odnośnie kroków podejmowanych na rynku pracy przez obie strony. Zgodnie z pozyskiwanymi danymi krakowscy przedsiębiorcy bardzo cenią umiejętności pracy w zespole, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, kreatywność i radzenie sobie ze stresem.

Praca w Krakowie – co się liczy?

Potencjalni pracodawcy poszukują do swoich zespołów osób, które są elastyczne i potrafią szybko przystosować się do zachodzących zmian. Liczy się także podzielność uwagi i umiejętność prowadzenia sprawnej komunikacji interpersonalnej. Mniej istotne są natomiast kompetencje techniczne, wykształcenie kierunkowe i posiadanie doświadczenia. Zmiany w oczekiwaniach pracodawców na przestrzeni ostatnich lat są doskonale zauważalne i nie powinny one nikogo dziwić. W dzisiejszych czasach zdecydowanie ważniejsze jest przygotowanie się do wielu życiowych zmian. Często w życiu zawodowym pojawia się konieczność zmiany miejsca pracy, czy działu w firmie. Każdy ma wówczas dwa wyjścia: odważnie zdecydować się na zmianę lub odejście z miejsca pracy.

Krakowski rynek pracy

Dane demograficzne na rynku pracy

Łatwo można zauważyć spadek liczby studentów w ostatnim dziesięcioleciu. Dlatego pracodawcy odsunęli to kryterium na nieco dalszy plan. Bardziej liczą się zdolności praktyczne i posiadane doświadczenie i dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do wykonywania pracy na niektórych stanowiskach potrzebna jest znajomość języka angielskiego, ale nie jest to już jeden z najważniejszych wyznaczników. Z udostępnianych na bieżąco danych można wiele wywnioskować, co ma między innymi duże znaczenie dla młodych ludzi poszukujących pierwszej pracy. W ten sposób dąży się do stałego rozwoju lokalnego rynku pracy. Wybór ścieżki rozwoju zawodowego ma przecież duże znaczenie.