Ktoś zarejestrował Twoje oznaczenie? Sprawdź, jak się bronić!

O tym, jak ważna jest odpowiednio wczesna rejestracja znaku towarowego, przekonał się już niejeden przedsiębiorca. Do rzadkości nie należą bowiem sytuacje, gdy ktoś ich w tym ubiegł i wykorzystał dane oznaczenie. Rejestracja identycznego lub podobnego znaku może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Czy w takich okolicznościach istnieją szanse na obronę?

„Używacz uprzedni” znaku towarowego – co to takiego?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, podmiot uprawniony do używania danego znaku towarowego nie ma prawa zabronić korzystania z niego innemu przedsiębiorcy – jednakże pod warunkiem, że przedsiębiorca korzystał z konkretnego oznaczenia jeszcze przed zgłoszeniem go do Urzędu Patentowego RP. Niemniej przy tej okazji pojawia się bardzo ważna uwaga – taka mianowicie, że jest to wyjątek odnoszący się wyłącznie do lokalnych firm prowadzących działalność o niewielkim zasięgu i używających znaku towarowego, który następnie zarejestrowała inna forma, w tzw. dobrej wierze. Przyznanie statusu „używacza uprzedniego” nie jest w praktyce aż takie oczywiste – są to trudne sprawy, których załatwianie wymaga sporego doświadczenia i doskonałej znajomości prawa.

Rejestracja cudzego oznaczenia – jak się mają się do tego prawo autorskie i prawo do firmy?

Zdarza się, że znak towarowy odpowiada kryteriom pozwalającym uznać go za utwór zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym utwór, który został stworzony wcześniej, ma pierwszeństwo względem znaku towarowego zgłoszonego do ochrony w późniejszym terminie. To daje autorowi powstałego wcześniej utworu prawo do zgłoszenia sprzeciwu albo złożenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji. Niemniej i tutaj muszą zostać spełnione pewne warunki, np. przedsiębiorca podejmujący powyższe działania powinien zatroszczyć się o to, aby nabycie praw autorskich zostało wyraźnie zastrzeżone w umowie. Co się natomiast odnosi do prawa do firmy, to dotyczy to nazwy, pod którą przedsiębiorca prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Ktoś zarejestrował Twoje oznaczenie? Sprawdź, jak się bronić!

Rejestracja cudzego znaku towarowego a zła wiara

Znane są przypadki, kiedy przedsiębiorca zgłosił znak towarowy do rejestracji jedynie po to, aby uprzykrzyć funkcjonowanie konkurentowi. Poszkodowany może wówczas skierować do Urzędu Patentowego RP pismo, w którym wykaże, że podmiot zgłaszający oznaczenie do rejestracji nie kierował się uczciwością.

Pomoc rzecznika patentowego – dlaczego warto z niej skorzystać?

Kwestie związane z rejestracją znaków towarowych bywają niekiedy skomplikowane, dlatego niezmiernie ważne jest uzyskanie profesjonalnego wsparcia. Jest go w stanie udzielić rzecznik patentowy doświadczony w tego rodzaju sprawach. Dysponuje wiedzą i narzędziami, dzięki którym jest w stanie dokładnie przeanalizować konkretny przypadek pod kątem prawnym. W omawianym zakresie rzecznik patentowy świadczy kompleksowe usługi, stąd jego klienci mogą mieć pewność, że sporna sprawa odnosząca się do rejestracji znaku towarowego zostanie jednoznacznie wyjaśniona.

Artykuł napisany we współpracy z: rzecznik patentowy Kraków.