Najważniejsze wydarzenia w życiu Krakowa

Przyjazd do Krakowa to zawsze dobra decyzja, właściwie niezależnie od pory roku nie można narzekać tam na brak atrakcji. Jednak całości walorom estetycznym dodają wydarzenia historyczne, które miały miejsce w stolicy Małopolski.

Najważniejsze wydarzenia w życiu Krakowa

Co wydarzyło się w Krakowie?

Na przełomie VII i VIII wieku został usypany Kopiec Krakusa, którym upamiętniono pamięć o zmarłym księciu. Prawdopodobnie był on władcą plemienia Wiślan, które przez długi czas walczyło z groźnym Smokiem Wawelskim. W połowie X wieku natomiast Czesi podbili plemię Wiślan, wiele wskazuje na to, że mieli oni na celu opóźnić zjednoczenie Polski. Sytuacja uległa zmianie u schyłku X wieku, kiedy Mieszko I doprowadził to odbicia Wiślan i wcielił ich do Polski, nazywając nieco przekornie Małopolanami. Bardzo ważne wydarzenie w postaci przeniesienia stolicy z Gniezna do Krakowa podjęto w 1039 roku, za co odpowiedzialny był Kazimierz Odnowiciel. W 1257 roku miało miejsce wprowadzenie Polski do Europy, co skłoniło to wybudowania w centrum Krakowa kwadratowego Rynku, biegły od niego proste ulice.

Kolejne istotne daty w historii Krakowa

Oczywiście to nie koniec istotnych wydarzeń, które miały miejsce w Krakowie, nie można zapomnieć o tym, że w 1285 roku otoczono Kraków murami obronnymi. Następną ważną datą jest rok 1320, kiedy w Krakowie odbyła się koronacja ówczesnego króla Polski, czyli Władysława Łokietka. Był to przełom, ponieważ od tego momentu Kraków został miastem koronacji władców kraju. W 1364 roku powstała natomiast Akademia Krakowska, czyli pierwszy polski uniwersytet zachęcający do zdobywania wiedzy. W kalendarium historycznym nie może oczywiście zabraknąć innych wydarzeń, jak na przykład hołdu pruskiego na cześć zwycięstwa nad Krzyżakami. W dziejach miasta nie brakuje niestety i przykrych, czy tragicznych wydarzeń. Chodzi między innymi o stopniowe przenoszenie stolicy z Krakowa do Warszawy, czy Potop Szwedzki. Nie ulega jednak wątpliwości, że chwalebnych chwil było znacznie więcej, na przykład chętne odbywanie pielgrzymek Papieża Polaka do Krakowa właśnie.