Stomatolog a dentysta – czy to to samo?

Stomatolog i dentysta to określenia, które swego czasu narobiły sporo zamieszania w kontekście poprawności ich używania. Stosuje się je zamiennie, niemniej przy tej okazji często pojawia się pytanie: czy są pomiędzy nimi różnice? Jak to wygląda w praktyce i co warto wiedzieć na ten temat?

Stomatolog i dentysta w Polsce – czy nazwy te są równoważne?

Słowo „stomatologia” wywodzi się z języka greckiego, gdzie „stoma” oznacza „usta”, a „logia” to „nauka”. Z kolei słowo „dentystyka” ma swoje korzenie w języku łacińskim – „dens” to łacinie „ząb”. Z powyższego mogłoby zatem wynikać, że  stomatologiem jest osoba, która wyspecjalizowała się w nauce o jamie ustnej, a dentystka jest dziedziną węższą z racji na to, że zajmuje się tylko zębami. Nazwa lekarz dentysta była w naszym kraju w powszechnym użyciu prawie do końca XX w., niemniej i dzisiaj jest ona doskonale znana. Rok 1996 przyniósł oficjalną zmianę nazw – z lekarza dentysty na lekarza stomatologa.

Stomatolog i dentysta w Polsce – jakie jest obecne nazewnictwo?

Nazwa lekarz stomatolog obowiązywała u nas formalnie przez kilka lat – od 1996 r. do 2002 r., po czym po wstąpieniu Polski w szeregi Unii Europejskiej dokonano ponownej zmiany w tym obszarze. Osoby, które po 2002 r. ukończyły studia z zakresu dziedziny, jaką jest stomatologia, otrzymują tytuł lekarza dentysty. Przyjmuje się, że tytuł lekarza stomatologa otrzymuje ktoś, kto stosowne studia ukończył przed 2002 r. W tym miejscu wypada z całą mocą podkreślić, że rok ukończenia studiów medycznych nie ma tutaj żadnego znaczenia – w przypadku obu tytułów lekarskich uprawnienia przysługujące ich posiadaczom są identyczne. Różnica pomiędzy dentystą a stomatologiem odnosi się tylko i wyłącznie do roku ukończenia studiów medycznych. Jeżeli więc potocznie omawiane nazwy są używane zamiennie, nie ma w tym niczego niestosownego z punktu uprawnień, jakie posiadają osoby z tytułem lekarza dentysty i lekarza stomatologa. Aktualnie w praktykach lekarskich w Polsce nie istnieje podział na stomatologów oraz dentystów.

Stomatolog a dentysta – czy to to samo?

Stomatolog i dentysta – jak to wygląda w innych krajach?

O ile w Polsce kwestie formalne związane z prezentowanym nazewnictwem przedstawiają się tak, jak to zostało powyżej opisane, o tyle zagranicą jest nieco inaczej. Przykładowo w Wielkiej Brytanii oraz w wielu innych krajach zachodnich wciąż stosowany jest podział na lekarza dentystę i lekarza stomatologa. Dentyści zajmują się tam wyłącznie chorobami zębów, natomiast tytuł lekarza stomatologa daje nieco szersze uprawnienia. Jeśli ktoś cierpi z powodu bólu zęba, udaje się do dentysty, ale w przypadku np. zapalenia okostnej trzeba już wybrać się do stomatologa. Na tabliczkach widniejących na drzwiach gabinetów lekarskich jest wyraźnie zaznaczone, czy w danym miejscu przyjmuje lekarz stomatolog, czy lekarz dentysta. Wybierając się zagranicę, należy koniecznie mieć ten aspekt na uwadze.

Artykuł powstał we współpracy z centrum medycznym, które świadczy kompleksowe usługi z zakresu - stomatologia Zielonki.